Hướng dẫn xác minh VNCEX

1. Lợi ích khi bạn xác minh tài khoản:

- Các bạn được Bonus 1% Giá trị đơn hàng (tương đương 49.99% Phí giao dịch) cho toàn bộ coin
- Giới hạn giao dịch: Không giới hạn (bình thường 100tr cho Guest và unverified)
- Hỗ trợ nhanh chóng và chính xác những đơn hàng lỗi cho khách hàng đã có thông tin.

2. Hướng dẫn xác minh thông tin tài khoản cá nhân (Tự Động):

Bước 1: các bạn vào https://www.vncex.com/thanh-vien==> để Up CMND

Xac minh VNCEX

1/3 Chụp hình CMND Mặt trước (trên giấy trắng ghi tay "xác minh VNCEX + ngày chụp")

2/3 Chụp hình CMND Mặt sau (trên giấy trắng ghi tay "xác minh VNCEX + ngày chụp")
3/3 1 hình selfy cầm CMND (càng tươi càng tốt)

CMND 1 

 

 

3. Hướng dẫn xác minh thông tin tài khoản cá nhân (Thủ Công):

Gửi tất cả thông tin trên email vào [email protected] : yêu cầu xác minh tài khoản 0909xxxxxx

Subject: Xác nhận tài khoản VNCEX kèm 3 hình chụp + số điện thoại đăng ký.

4. Thành Công: (Thường 1-3 ngày làm việc)

Xac minh VNCEX 3

 

Chúc các bạn thành công

Long Alo