C. Các website bảo hộ VNCEX

Mua Coin -mua-coin.com
Mua BTCE -mua-btce.com
Mua Ethereum-muaethereum.com
BTCE Vietnam -btce.vn
Tether Vietnam -usdt.vn
DMCA.com Protection Status

Facebook

Chính thức mua bán BTG - Bitcoin Gold trực tiếp tại VNCEX 21-11-2017

Dear,

Ngày 21-11-2017, Bitcoin Gold chính thức được sàn Bittrex cập nhật vào sàn. Nay VNCEX cũng xin phép mở thị trường mua bán BTG-VND (Bitcoin Gold-Vietnam Dong)

Hướng dẫn mua bán BTG: Hướng dẫn sau nhưng cũng tương tự mua Bitcoin Cash.

Tool Check BTG: hướng dẫn sau

btg pr

Site mua bán BTG tại: WWW.VNCEX.COM

Support: https://www.facebook.com/btcnewsvn

Long Alo - Xin cảm ơn