C. Các website bảo hộ VNCEX

Mua Coin -mua-coin.com
Mua BTCE -mua-btce.com
Mua Ethereum-muaethereum.com
BTCE Vietnam -btce.vn
Tether Vietnam -usdt.vn
DMCA.com Protection Status

Facebook

VNCEX chính thức mở thị trường VXG - Verge (07-01-2018)

Xin cháo các bạn,
Nay VNCEX chính thức mở thị trường mua bán XVG coin, hay còn cọi là Verge Coin. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quí khách hàng.
Link mua bán XVG bằng VCB: https://www.vncex.com/coin/XVG/mua/VCB

verge

1. XVG là gì?
VNCEX sẽ bổ sung sau nha.


2. Tool check giao dịch XVG?
Sẽ có bài hướng dẫn sau.

Cảm ơn quí khách